چهارشنبه , اسفند ۴, ۱۳۹۵ ۱۱:۳۶ ب.ظ
خانه » خبر » لیست نهایی تایید صلاحیت شده های شورای شهر کرج

لیست نهایی تایید صلاحیت شده های شورای شهر کرج

اسامی نهایی تائید صلاحیت های شورای شهر کرج، محمد شهر، آسارا، ماهدشت، کمال شهر و مشکین دشت اعلام شد.

 

شورای شهر کرج

شبکه خبر دانشجویان البرز – سرویس سیاسی

برای جستجوی اسامی از کلید  Ctrl+f استفاده کنید

لیست اسامی به این شرح است :

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر كرج

 

در اجراي ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آيين نامه اجرايي به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر كرج می رساند که انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامی شهر كرج به شرح زیر می باشد:

 

۱ – خانم  فاطمه  آجورلو مشهور به آجرلو فرزند علي اكبر كد نامزد ۱۲۱۵

 

۲ – آقاي  علي اشرف  آدينه وند  فرزند خلعت علي كد نامزد ۱۲۱۶

 

۳ – آقاي  شهرام  آذين  فرزند حبيب الله كد نامزد ۱۲۱۸

 

۴ – خانم  مريم  آرزومند  فرزند مرتضي كد نامزد ۱۲۱۹

 

۵ – آقاي  محمودرضا  آرمين  فرزند صفرعلي كد نامزد ۱۲۴۱

 

۶ – آقاي  نادر  آريان پور  فرزند شفيع كد نامزد ۱۲۴۲

 

۷ – آقاي  جعفر  آزادزعيم مشهور به زعيم فرزند عليرضا كد نامزد ۱۲۴۵

 

۸ – آقاي  احمدعلي  آزارش  فرزند علي اشرف كد نامزد ۱۲۴۷

 

۹ – خانم  شهلا  آزمون ماجلان  فرزند فيروزبخش كد نامزد ۱۲۴۸

 

۱۰ – خانم  راضيه  آقانبي  فرزند رضاقلي كد نامزد ۱۲۵۶

 

۱۱ – آقاي  محمدرضا  آهنگر  فرزند فرج اله كد نامزد ۱۲۵۹

 

۱۲ – آقاي  وحيد  ابراهيم آذر  فرزند جعفر كد نامزد ۱۲۶۱

 

۱۳ – آقاي  حسين  ابراهيم نيا  فرزند احمد كد نامزد ۱۲۶۲

 

۱۴ – آقاي  اباذر  ابراهيمي فرد  فرزند خدايار كد نامزد ۱۲۶۵

 

۱۵ – آقاي  حبيب اله  ابوالحسني مشهور به وحید فرزند اسكندر كد نامزد ۱۲۶۷

 

۱۶ – آقاي  حميدرضا  ابوالحسني  فرزند حسن كد نامزد ۱۲۶۸

 

۱۷ – آقاي  فرهاد  اجورلو  فرزند براتعلي  كد نامزد ۱۲۶۹

 

۱۸ – آقاي  بهروز  احمدزاده چقوش  فرزند بايرام كد نامزد ۱۲۷۱

 

۱۹ – آقاي  ناصر  احمدعلي زاده  فرزند ولي  كد نامزد ۱۲۷۲

 

۲۰ – آقاي  احمد  احمدوند  فرزند حسينعلي كد نامزد ۱۲۷۴

 

۲۱ – آقاي  حسين مراد  احمدوند  فرزند علي كد نامزد ۱۲۷۵

 

۲۲ – آقاي  حميدرضا  احمدي مشهور به اله جان فرزند علي كد نامزد ۱۲۷۶

 

۲۳ – آقاي  جعفر  احمديان  فرزند حسين كد نامزد ۱۲۷۹

 

۲۴ – آقاي  حمزه  اديبي  فرزند بخش اله كد نامزد ۱۲۸۶

 

۲۵ – آقاي  فريدون  اسدزاده  فرزند رحيم كد نامزد ۱۲۸۷

 

۲۶ – آقاي  علي  اسدي  فرزند رضاقلي كد نامزد ۱۲۹۲

 

۲۷ – آقاي  محمدحسن  اسدي سريزدي  فرزند غلامحسين كد نامزد ۱۲۹۵

 

۲۸ – آقاي  ولي اله  اسفنديارنژاد  فرزند محمود كد نامزد ۱۲۹۸

 

۲۹ – آقاي  پرويز  اسكندري  فرزند دولتعلي كد نامزد ۱۴۱۲

 

۳۰ – خانم  فاطمه  اسكندري  فرزند علي كد نامزد ۱۴۱۵

 

۳۱ – خانم  مهنوش  اسكندري  فرزند علي كد نامزد ۱۴۱۷

 

۳۲ – آقاي  علي  اسكندري شهركي  فرزند سرالله كد نامزد ۱۴۱۸

 

۳۳ – آقاي  رضا  اسماعيلي  فرزند بايرامعلي كد نامزد ۱۴۱۹

 

۳۴ – آقاي  شاهرخ  اسمعيلي  فرزند كامران كد نامزد ۱۴۲۱

 

۳۵ – آقاي  شكراله  اشجعي  فرزند مسیح اله كد نامزد ۱۴۲۵

 

۳۶ – آقاي  سيدحسن  افتخاريان  فرزند سيد احمد كد نامزد ۱۴۲۸

 

۳۷ – آقاي  سيدمحمد  افتخاريان مشهور به سيد امير  فرزند سيد احمد  كد نامزد ۱۴۲۹

 

۳۸ – آقاي  محمود  افشاردوست  فرزند علي يار  كد نامزد ۱۴۵۷

 

۳۹ – آقاي  علي  افضلي  فرزند يداله كد نامزد ۱۴۵۹

 

۴۰ – آقاي  سعيد  اكبرزاده  فرزند الهيار كد نامزد ۱۴۶۲

 

۴۱ – آقاي  عمران  اكبري چشاني  فرزند قربانعلي كد نامزد ۱۴۶۵

 

۴۲ – آقاي  رحيم  اكبري قره بلاغ  فرزند عزيز كد نامزد ۱۴۶۷

 

۴۳ – خانم  الهه  اله ياري  فرزند قربان علي كد نامزد ۱۴۷۱

 

۴۴ – آقاي  محسن  اماني  فرزند محمود كد نامزد ۱۴۷۵

 

۴۵ – آقاي  محسن  امجديان  فرزند اسدالله كد نامزد ۱۴۷۶

 

۴۶ – آقاي  محمدرضا  اميدي  فرزند محمد كد نامزد ۱۴۷۸

 

۴۷ – آقاي  علي  اميركمالي  فرزند فتاح كد نامزد ۱۴۷۹

 

۴۸ – آقاي  علي  اميري  فرزند شعبانعلي كد نامزد ۱۴۸۵

 

۴۹ – آقاي  مجيد  اميري  فرزند حسن كد نامزد ۱۴۸۶

 

۵۰ – خانم  عاطفه  اميري ريگي  فرزند عباس كد نامزد ۱۴۸۷

 

۵۱ – آقاي  اسماعيل  اناري  فرزند عين اله كد نامزد ۱۴۹۴

 

۵۲ – خانم  رقيه  اناري  فرزند عين اله كد نامزد ۱۴۹۵

 

۵۳ – خانم  زينت السادات  انوري منشادي مشهور به مژگان فرزند سيدمحمود كد نامزد ۱۴۹۸

 

۵۴ – آقاي  محمد  اوجاني مشهور به مهندس طالقاني  فرزند نجي اله  كد نامزد ۱۵۱۲

 

۵۵ – آقاي  عباسعلي  اوسطي مشهور به اوسطي فرزند شيرعلي كد نامزد ۱۵۱۴

 

۵۶ – آقاي  غلامرضا  اويسي مشهور به جلال فرزند علي خان كد نامزد ۱۵۱۶

 

۵۷ – آقاي  جواد  ايزدبين  فرزند نبي اله كد نامزد ۱۵۱۷

 

۵۸ – خانم  سميرا  ايزدبين  فرزند ماشاءاله كد نامزد ۱۵۱۸

 

۵۹ – آقاي  اسلام  ايزدي نژاد  فرزند كرم كد نامزد ۱۵۲۱

 

۶۰ – آقاي  پارسا  بابائي  فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۵۲۷

 

۶۱ – آقاي  ايرج  بابائي اربوسرا  فرزند باباعلي كد نامزد ۱۵۲۹

 

۶۲ – آقاي  محمد  بابائي فيشاني  فرزند مسيب   كد نامزد ۱۵۴۱

 

۶۳ – آقاي  اميدرضا  باراني لنباني  فرزند مرتضي كد نامزد ۱۵۴۹

 

۶۴ – آقاي  حميدرضا  باستاني  فرزند هدايت كد نامزد ۱۵۶۴

 

۶۵ – آقاي  محمدصادق  باغستاني  فرزند عباس كد نامزد ۱۵۶۷

 

۶۶ – خانم  فرزانه  باقرزاده  فرزند مرتضي كد نامزد ۱۵۶۸

 

۶۷ – آقاي  حميد  باقرلو  فرزند عباس  كد نامزد ۱۵۶۹

 

۶۸ – آقاي  بابك  باقري  فرزند بهمن كد نامزد ۱۵۷۲

 

۶۹ – آقاي  محمدمهدي  باقريه  فرزند باقر كد نامزد ۱۵۷۵

 

۷۰ – خانم  الهام  بحري نژادپيشخاني  فرزند حجت اله  كد نامزد ۱۵۷۸

 

۷۱ – آقاي  عليرضا  بخت آزما  فرزند اسمعيل كد نامزد ۱۵۷۹

 

۷۲ – خانم  سودابه  بخشي  فرزند فيض اله كد نامزد ۱۵۸۶

 

۷۳ – آقاي  حامد  بقائي  فرزند محمود  كد نامزد ۱۵۹۲

 

۷۴ – آقاي  جعفر  بلبلي  فرزند ايمان علي كد نامزد ۱۵۹۵

 

۷۵ – آقاي  علي  بندعبدي  فرزند یداله كد نامزد ۱۵۹۶

 

۷۶ – آقاي  جواد  بوئيني  فرزند احد كد نامزد ۱۵۹۷

 

۷۷ – آقاي  علي  بهايندري  فرزند اكبرآقا كد نامزد ۱۶۱۲

 

۷۸ – خانم  تهمينه  بهرام مقدم  فرزند وجيهه اله كد نامزد ۱۶۱۴

 

۷۹ – آقاي  محمدمهدي  بياتي تروجني  فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۶۱۸

 

۸۰ – آقاي  روزبه  بيژني  فرزند ناصر كد نامزد ۱۶۲۱

 

۸۱ – آقاي  بهنام  پاشازاده  فرزند شجاعت  كد نامزد ۱۶۲۵

 

۸۲ – آقاي  رضا  پالوانه  فرزند نوروز كد نامزد ۱۶۲۶

 

۸۳ – آقاي  عليرضا  پرديس  فرزند احمد كد نامزد ۱۶۲۷

 

۸۴ – آقاي  امير  پورعبدالهي هير  فرزند راهب كد نامزد ۱۶۲۹

 

۸۵ – آقاي  حميد  پورنخعي محمدآبادي  فرزند قاسم  كد نامزد ۱۶۴۵

 

۸۶ – آقاي  حسين  پيرعلي  فرزند نورمحمد كد نامزد ۱۶۴۸

 

۸۷ – آقاي  حسین   تاغیب  مشهور به مجید فرزند حسن كد نامزد ۱۶۵۴

 

۸۸ – آقاي  حميد  تجلي  فرزند محمد كد نامزد ۱۶۵۶

 

۸۹ – آقاي  كرمرضا  ترك  فرزند رمضان كد نامزد ۱۶۵۹

 

۹۰ – آقاي  سجاد  تركاشوند  فرزند فخرالدين كد نامزد ۱۶۷۱

 

۹۱ – آقاي  محمود  تركماني مشهور به دكتر محمود تركماني فرزند حميد كد نامزد ۱۶۷۵

 

۹۲ – آقاي  محمدكاظم  تفته  فرزند محمود كد نامزد ۱۶۷۶

 

۹۳ – خانم  نگين  تقي پور  فرزند رحيم كد نامزد ۱۶۷۸

 

۹۴ – خانم  معصومه  تقي خاني  فرزند ابوالقاسم كد نامزد ۱۶۷۹

 

۹۵ – آقاي  حسين  تقي ليواري  فرزند خدا ويردي كد نامزد ۱۶۸۱

 

۹۶ – آقاي  نصراله  توزنده جاني  فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۶۸۶

 

۹۷ – آقاي  محمدمهدي  توفيقيان  فرزند محمد كد نامزد ۱۶۸۹

 

۹۸ – آقاي  ابوالفضل  توكلي  فرزند احمد كد نامزد ۱۶۹۱

 

۹۹ – خانم  افسانه  توكلي  فرزند حسن  كد نامزد ۱۶۹۲

 

۱۰۰ – آقاي  ثابت  توكلي  فرزند يحيي كد نامزد ۱۶۹۴

 

۱۰۱ – آقاي  سعيد  توكلي  فرزند احمد كد نامزد ۱۶۹۵

 

۱۰۲ – آقاي  حسين  توكلي كرماني  فرزند عزيزاله كد نامزد ۱۶۹۶

 

۱۰۳ – آقاي  آرش  تيراندازي  فرزند منصور كد نامزد ۱۶۹۷

 

۱۰۴ – آقاي  كاوه  تيمورگشتگاني  فرزند سهراب كد نامزد ۱۶۹۸

 

۱۰۵ – آقاي  حامد  جامي فر  فرزند علي كد نامزد ۱۷۱۶

 

۱۰۶ – آقاي  رضا  جاني قزل احمد  فرزند حيدر كد نامزد ۱۷۱۹

 

۱۰۷ – آقاي  مسعود  جعفرپور  فرزند حشمت الله كد نامزد ۱۷۲۴

 

۱۰۸ – آقاي  سيف الدين  جعفري  فرزند قاسم كد نامزد ۱۷۲۵

 

۱۰۹ – آقاي  ميثم  جعفري رحمت آبادي  فرزند محمد علي  كد نامزد ۱۷۲۷

 

۱۱۰ – آقاي  علي  جمال محمدي  فرزند رحيم كد نامزد ۱۷۴۱

 

۱۱۱ – آقاي  سيدعلي اكبر  جماليان  فرزند سید احمد كد نامزد ۱۷۴۲

 

۱۱۲ – آقاي  محمدولي  جماليان  فرزند بگ مراد كد نامزد ۱۷۴۵

 

۱۱۳ – آقاي  احمدرضا  جمشيدي  فرزند ابوالقاسم  كد نامزد ۱۷۴۶

 

۱۱۴ – آقاي  عيسي  جمشيدي پنجكي  فرزند روح الله كد نامزد ۱۷۴۷

 

۱۱۵ – آقاي  محمد  جناقي باف  فرزند علي  كد نامزد ۱۷۵۱

 

۱۱۶ – آقاي  محمدحسن  جوان بخت  فرزند عباسعلي كد نامزد ۱۷۵۲

 

۱۱۷ – آقاي  داود  جونكوري  فرزند احمد كد نامزد ۱۷۵۴

 

۱۱۸ – آقاي  اميرحسين  جهانشيري  فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۷۵۷

 

۱۱۹ – آقاي  يوسف  جهاني پورسگزآبادي  فرزند رحيم  كد نامزد ۱۷۵۸

 

۱۲۰ – خانم  قمر  جيركريمي  فرزند محمدولي كد نامزد ۱۷۵۹

 

۱۲۱ – آقاي  حسين  چاههء  فرزند محمد كد نامزد ۱۷۶۱

 

۱۲۲ – آقاي  جواد  چپردار مشهور به دكتر فرزند نصرت اله كد نامزد ۱۷۶۲

 

۱۲۳ – آقاي  جلال  چشمه نوشي  فرزند سبزعلي كد نامزد ۱۷۶۴

 

۱۲۴ – آقاي  روح اله  چهل مرديان  فرزند مصطفي كد نامزد ۱۷۶۵

 

۱۲۵ – آقاي  مجيد  حائريان اردكاني  فرزند حسين كد نامزد ۱۷۶۷

 

۱۲۶ – آقاي  علي اكبر  حاجي ابوالحسني مشهور به ابوالحسني فرزند محمد نبي كد نامزد ۱۷۶۸

 

۱۲۷ – آقاي  گودرز  حاجي اسفندياري  فرزند براتعلي كد نامزد ۱۷۶۹

 

۱۲۸ – آقاي  علي  حاجي باقر  فرزند عباس كد نامزد ۱۷۸۱

 

۱۲۹ – آقاي  علي  حاجي كاظم مشهور به حاج كاظم فرزند اكبر كد نامزد ۱۷۸۶

 

۱۳۰ – خانم  مريم  حاجي مختاري توران پشتي  فرزند علي كد نامزد ۱۷۸۹

 

۱۳۱ – آقاي  مهدي  حاجي ملاعلي مشهور به مهدي كني  فرزند منوچهر كد نامزد ۱۷۹۱

 

۱۳۲ – آقاي  توفيق  حدادي  فرزند بزرگ كد نامزد ۱۷۹۷

 

۱۳۳ – خانم  ندا  حديدي زاده  فرزند احمد كد نامزد ۱۷۹۸

 

۱۳۴ – آقاي  رحيم علي  حسن پور  فرزند قنبر علي كد نامزد ۱۸۱۲

 

۱۳۵ – آقاي  ابراهيم  حسني  فرزند علي  كد نامزد ۱۸۱۵

 

۱۳۶ – آقاي  مجاهد  حسين آبادي  فرزند حبيب الله  كد نامزد ۱۸۱۹

 

۱۳۷ – آقاي  سيدايمان  حسين پور  فرزند سيد شريف كد نامزد ۱۸۲۱

 

۱۳۸ – خانم  زهرا  حسيني  فرزند سيدابراهيم كد نامزد ۱۸۲۴

 

۱۳۹ – آقاي  سيدمجتبي  حسيني  فرزند سيد مرتضي كد نامزد ۱۸۲۵

 

۱۴۰ – آقاي  عبداله  حشمدار مشهور به كورش فرزند ابراهيم كد نامزد ۱۸۴۲

 

۱۴۱ – خانم  سميه  حمدي  فرزند مجتبي كد نامزد ۱۸۴۷

 

۱۴۲ – آقاي  مجيد  حميدي پويا  فرزند عباسعلی كد نامزد ۱۸۴۸

 

۱۴۳ – آقاي  مهدي  حميدي حداد  فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۸۴۹

 

۱۴۴ – آقاي  محمد  خاكي  فرزند عباس كد نامزد ۱۸۵۷

 

۱۴۵ – آقاي  مهدي  خالقي كبريا  فرزند اسحق كد نامزد ۱۸۵۸

 

۱۴۶ – آقاي  سعيد  خانپور  فرزند علي آقا كد نامزد ۱۸۵۹

 

۱۴۷ – آقاي  حسن  خاني  فرزند احمد  كد نامزد ۱۸۶۴

 

۱۴۸ – آقاي  عباس  خاني شكراب  فرزند هابيل كد نامزد ۱۸۶۷

 

۱۴۹ – آقاي  محسن  خدابخشي  فرزند علي كد نامزد ۱۸۶۹

 

۱۵۰ – آقاي  محمد  خدابين  فرزند نصراله كد نامزد ۱۸۷۱

 

۱۵۱ – آقاي  عليرضا  خراساني مشهور به خرا ساني گرده كو هي فرزند معصوم علي  كد نامزد ۱۸۷۵

 

۱۵۲ – آقاي  اميرحسين  خسروي  فرزند مولاقلي كد نامزد ۱۸۹۴

 

۱۵۳ – آقاي  سعيد  خلج  فرزند علي  كد نامزد ۱۸۹۸

 

۱۵۴ – آقاي  فرهاد  خلج  فرزند علي اكبر كد نامزد ۱۹۱۲

 

۱۵۵ – آقاي  رضا  خلج اميري  فرزند خليل كد نامزد ۱۹۱۴

 

۱۵۶ – آقاي  محمد  خلجزاده مشهور به خلج فرزند اكرم آقا كد نامزد ۱۹۱۵

 

۱۵۷ – آقاي  عادل  خليلي ساروخيل  فرزند قربانعلي كد نامزد ۱۹۲۵

 

۱۵۸ – آقاي  ابراهيم  خمسه  فرزند حيدر كد نامزد ۱۹۲۶

 

۱۵۹ – آقاي  سيديحيي  خوانين زاده  فرزند سيد عبدالرزاق  كد نامزد ۱۹۲۷

 

۱۶۰ – آقاي  ميثم  خوانين زاده  فرزند حسين كد نامزد ۱۹۲۸

 

۱۶۱ – آقاي  داود  خونساري  فرزند ابراهيم  كد نامزد ۱۹۲۹

 

۱۶۲ – آقاي  حسين  داداش پور  فرزند علي كد نامزد ۱۹۴۶

 

۱۶۳ – آقاي  محمود  دادگو  فرزند مرحوم ابوالقاسم كد نامزد ۱۹۴۷

 

۱۶۴ – آقاي  علي اكبر  داستانگو  فرزند ابوتراب  كد نامزد ۱۹۴۸

 

۱۶۵ – آقاي  مهدي  دانشگر  فرزند علامعلي  كد نامزد ۱۹۵۲

 

۱۶۶ – آقاي  محمدعلي  دانش مهر  فرزند محمد حسن كد نامزد ۱۹۵۴

 

۱۶۷ – آقاي  محمد  دانشور  فرزند جمشيد كد نامزد ۱۹۵۶

 

۱۶۸ – آقاي  محمدعلي  دانشي كهني  فرزند اكبر كد نامزد ۱۹۵۷

 

۱۶۹ – آقاي  حميدرضا  دراج  فرزند مرتضي كد نامزد ۱۹۵۹

 

۱۷۰ – خانم  نيلوفر  دقيق عراقي  فرزند غلامحسين كد نامزد ۱۹۶۴

 

۱۷۱ – آقاي  داود  دمرچلي  فرزند احمد كد نامزد ۱۹۶۵

 

۱۷۲ – آقاي  مسيب  دهبالائي  فرزند سرتيو كد نامزد ۱۹۶۸

 

۱۷۳ – آقاي  مهدي  دهقان بنادكي  فرزند حسنعلي كد نامزد ۱۹۷۱

 

۱۷۴ – آقاي  ميثم  دهقان توران پشتي  فرزند حسن كد نامزد ۱۹۷۲

 

۱۷۵ – آقاي  رحيم  دهقاني تفتي مشهور به دهقان فرزند غلامرضا كد نامزد ۱۹۷۴

 

۱۷۶ – آقاي  حامد  ذبيحي سيف مشهور به ذبيح فرزند قدرت اله كد نامزد ۱۹۷۶

 

۱۷۷ – آقاي  مسعود  ذوالفقاري نيا  فرزند ناصر كد نامزد ۱۹۷۸

 

۱۷۸ – آقاي  محمد  رئيسي  فرزند حسين كد نامزد ۱۹۷۹

 

۱۷۹ – آقاي  كامبيز  راشدي  فرزند كاظم كد نامزد ۱۹۸۲

 

۱۸۰ – خانم  صفورا  ربيع زاده  فرزند ابوالقاسم كد نامزد ۱۹۸۴

 

۱۸۱ – آقاي  علي اصغر  رجواني  فرزند مصطفي  كد نامزد ۱۹۸۵

 

۱۸۲ – آقاي  محمود  رحمتي ايلخچي  فرزند محبوب  كد نامزد ۱۹۸۶

 

۱۸۳ – آقاي  عليرضا  رحيمي  فرزند امينعلي كد نامزد ۱۹۸۷

 

۱۸۴ – آقاي  احد  رسولي  فرزند اژدر كد نامزد ۲۱۲۹

 

۱۸۵ – آقاي  عليرضا  رشيدكردستاني  فرزند ايرج كد نامزد ۲۱۴۲

 

۱۸۶ – آقاي  داود  رشيدي  فرزند ذكرعلي كد نامزد ۲۱۴۵

 

۱۸۷ – آقاي  امير  رضائي  فرزند پرويز كد نامزد ۲۱۴۶

 

۱۸۸ – آقاي  محمدرضا  رضائي  فرزند اسمعلي  كد نامزد ۲۱۵۱

 

۱۸۹ – آقاي  ناصر  رضائي بيداخويدي  فرزند رضا كد نامزد ۲۱۵۲

 

۱۹۰ – خانم  سميه  رضائي راد  فرزند عليقلي كد نامزد ۲۱۵۴

 

۱۹۱ – آقاي  اميرحسين  رعنائي لسان  فرزند محمد كد نامزد ۲۱۵۸

 

۱۹۲ – آقاي  رضا  رمضانخاني  فرزند ابوالفضل كد نامزد ۲۱۶۱

 

۱۹۳ – خانم  عارفه  روئين  فرزند عزيز كد نامزد ۲۱۶۸

 

۱۹۴ – آقاي  عابدين  رودكي  فرزند علي اصغر كد نامزد ۲۱۶۹

 

۱۹۵ – آقاي  عباس  روشن اردكاني مشهور به اردكاني  فرزند حجي حسين  كد نامزد ۲۱۷۱

 

۱۹۶ – آقاي  بهروز  رياحي نيا  فرزند يحيي  كد نامزد ۲۱۷۴

 

۱۹۷ – خانم  ماه رخ  ريحاني كيوي  فرزند حجت اله  كد نامزد ۲۱۷۵

 

۱۹۸ – آقاي  عبدالمجيد  زارع پيشه  فرزند ولي اله كد نامزد ۲۱۷۸

 

۱۹۹ – خانم  ثريا  زارع گلنكشي  فرزند نعمت اله كد نامزد ۲۱۷۹

 

۲۰۰ – آقاي  مصطفي  زارع گلنكشي  فرزند نعمت اله كد نامزد ۲۱۸۱

 

۲۰۱ – آقاي  محمد  زارعي يالقوزآغاجي مشهور به رضا  فرزند جبرائيل كد نامزد ۲۱۸۴

 

۲۰۲ – آقاي  محمدرضا  زرندوش  فرزند كاظم كد نامزد ۲۱۸۷

 

۲۰۳ – آقاي  رضا  زرين صدف  فرزند اسماعيل كد نامزد ۲۱۹۱

 

۲۰۴ – آقاي  حسن  زمانلو  فرزند محمد كد نامزد ۲۱۹۴

 

۲۰۵ – آقاي  ايمان  ساجدي  فرزند غلامرضا كد نامزد ۲۱۹۶

 

۲۰۶ – آقاي  سيدحمزه  سادات رسول مشهور به سادات فرزند سيدغياث كد نامزد ۲۱۹۷

 

۲۰۷ – آقاي  روح الله  سامي سميرمي  فرزند محمدكريم كد نامزد ۲۴۱۲

 

۲۰۸ – آقاي  سيدسجاد  سجاديان فرد مشهور به سجاديان  فرزند سيدمحمد كد نامزد ۲۴۱۴

 

۲۰۹ – آقاي  سيدمحمد  سجاديان فرد مشهور به سعيد فرزند سيد علي محمد كد نامزد ۲۴۱۵

 

۲۱۰ – خانم  ناهيد  سجودي ابدي پور  فرزند رحمت اله كد نامزد ۲۴۱۶

 

۲۱۱ – آقاي  خسرو  سرحدي  فرزند عباس كد نامزد ۲۴۱۸

 

۲۱۲ – آقاي  داريوش  سرداري لودريچه  فرزند حسن  كد نامزد ۲۴۱۹

 

۲۱۳ – خانم  سعيده  سعيدبنادكي مشهور به سعيدي فرزند سيد رضا كد نامزد ۲۴۲۷

 

۲۱۴ – آقاي  عليرضا  سعيدي  فرزند محمد كد نامزد ۲۴۲۸

 

۲۱۵ – آقاي  مصطفي  سعيدي سيرائي مشهور به سعيدي فرزند مستعلي كد نامزد ۲۴۵۲

 

۲۱۶ – آقاي  احمد  سلطاني  فرزند غلامرضا كد نامزد ۲۴۵۶

 

۲۱۷ – آقاي  عزيز  سلطاني  فرزند علي كد نامزد ۲۴۵۸

 

۲۱۸ – آقاي  احمد  سلماني ايلخچي  فرزند اشرف كد نامزد ۲۴۶۹

 

۲۱۹ – آقاي  امين  سلماني بيداخويدي  فرزند فضل اله كد نامزد ۲۴۷۱

 

۲۲۰ – آقاي  شهاب  سليماني  فرزند صاحب علي كد نامزد ۲۴۷۲

 

۲۲۱ – آقاي  حمزه علي  سليمي  فرزند هاشم كد نامزد ۲۴۷۸

 

۲۲۲ – آقاي  فرهاد  سليمي  فرزند شكراله كد نامزد ۲۴۸۱

 

۲۲۳ – آقاي  محسن  سنائي نژاد  فرزند محمد حسن كد نامزد ۲۴۸۲

 

۲۲۴ – آقاي  عباس  سهرابي  فرزند علي نظر كد نامزد ۲۴۸۵

 

۲۲۵ – آقاي  سجاد  سياه وشي  فرزند محمد رضا كد نامزد ۲۴۸۷

 

۲۲۶ – آقاي  سيدشمس الدين  سيدي دهخوارقاني مشهور به آقا سيد فرزند سيد رضا كد نامزد ۲۴۹۲

 

۲۲۷ – آقاي  علاءالدين  سيفي  فرزند محمدعلي كد نامزد ۲۴۹۵

 

۲۲۸ – آقاي  مختار  شاه نظري ثاني  فرزند ابراهيم كد نامزد ۲۵۱۲

 

۲۲۹ – آقاي  محمدسعيد  شتابي مشهور به داود فرزند عبدویس كد نامزد ۲۵۱۵

 

۲۳۰ – آقاي  مهدي  شجاعي  فرزند حسن  كد نامزد ۲۵۱۶

 

۲۳۱ – آقاي  رضا  شريفي فردوئي مشهور به مهندس شريفي فرزند محمدعلي كد نامزد ۲۵۱۸

 

۲۳۲ – آقاي  محمد  شكرزاده  فرزند علي كد نامزد ۲۵۲۷

 

۲۳۳ – آقاي  رضا  شكوري  فرزند محمدنقي كد نامزد ۲۵۲۸

 

۲۳۴ – آقاي  رضا  شكوري  فرزند قهرمان كد نامزد ۲۵۲۹

 

۲۳۵ – آقاي  منصور  شكوهمند  فرزند بيوك كد نامزد ۲۵۴۱

 

۲۳۶ – آقاي  محمدعلي  شماخي  فرزند رحمت اله كد نامزد ۲۵۴۲

 

۲۳۷ – خانم  فرشته  شمسي  فرزند محمد كد نامزد ۲۵۴۵

 

۲۳۸ – آقاي  داريوش  شهابي فرد  فرزند محمد حسين كد نامزد ۲۵۴۸

 

۲۳۹ – آقاي  مالك  شهبازي  فرزند ابراهيم كد نامزد ۲۵۶۱

 

۲۴۰ – آقاي  محمد  شيران  فرزند علي كد نامزد ۲۵۶۷

 

۲۴۱ – آقاي  علي  شيرين زاد  فرزند ابراهيم كد نامزد ۲۵۶۹

 

۲۴۲ – آقاي  مصطفي  شيريني  فرزند كريم كد نامزد ۲۵۷۱

 

۲۴۳ – آقاي  حسن  صائمي  فرزند حسین كد نامزد ۲۵۷۲

 

۲۴۴ – خانم  ناهيد  صائميان  فرزند محمدتقي كد نامزد ۲۵۷۴

 

۲۴۵ – آقاي  بهمن  صادق كمالي  فرزند محمد تقي  كد نامزد ۲۵۷۶

 

۲۴۶ – آقاي  علي  صادقي  فرزند رجبعلي كد نامزد ۲۵۷۹

 

۲۴۷ – آقاي  عليرضا  صادقي  فرزند مسعود كد نامزد ۲۵۸۱

 

۲۴۸ – آقاي  مهدي  صادقي  فرزند هوشنگ كد نامزد ۲۵۸۲

 

۲۴۹ – آقاي  مهدي  صادقي  فرزند علي كد نامزد ۲۵۸۴

 

۲۵۰ – آقاي  غلامرضا  صالح سامن مشهور به مهندس سامن فرزند نصرالله كد نامزد ۲۵۸۶

 

۲۵۱ – آقاي  مسعود  صالحي  فرزند محمد كد نامزد ۲۵۹۱

 

۲۵۲ – آقاي  مهدي  صالحي ده پاگائي مشهور به م ص اشك فرزند حاجي خان كد نامزد ۲۵۹۲

 

۲۵۳ – آقاي  مجيد  صباحي  فرزند حسن كد نامزد ۲۵۹۵

 

۲۵۴ – آقاي  علي  صحرائي  فرزند علی محمد كد نامزد ۲۵۹۶

 

۲۵۵ – آقاي  ميرابراهيم  صديق بطحائي اصل مشهور به دکتر صدیق فرزند ميرمحمود  كد نامزد ۲۶۱۲

 

۲۵۶ – آقاي  حسن  صفرپورمحمدآبادي  فرزند غلامرضا كد نامزد ۲۶۱۶

 

۲۵۷ – آقاي  محمد  صفري  فرزند غلامحسين  كد نامزد ۲۶۱۷

 

۲۵۸ – آقاي  محمدرضا  صفري  فرزند اسمعيل كد نامزد ۲۶۱۸

 

۲۵۹ – خانم  معصومه  صفري طلابري  فرزند صمداله كد نامزد ۲۶۱۹

 

۲۶۰ – آقاي  يحيي  صفيخاني  فرزند مالك  كد نامزد ۲۶۲۴

 

۲۶۱ – آقاي  داود  صلاحي  فرزند خيراله كد نامزد ۲۶۲۵

 

۲۶۲ – آقاي  ناصر  صمدزاده چرگري  فرزند رحمت اله  كد نامزد ۲۶۲۷

 

۲۶۳ – آقاي  فريدون  صمدنيا  فرزند صمد كد نامزد ۲۶۲۸

 

۲۶۴ – آقاي  مجتبي  صمدي  فرزند اسداله كد نامزد ۲۶۲۹

 

۲۶۵ – آقاي  علي  صيدپور  فرزند حسين كد نامزد ۲۶۴۲

 

۲۶۶ – آقاي  علي  طاهري  فرزند علي اشرف كد نامزد ۲۶۴۸

 

۲۶۷ – آقاي  سيدقاسم  طباطبائي مهر  فرزند سيد حسين  كد نامزد ۲۶۵۲

 

۲۶۸ – آقاي  صمد  طلوعي  فرزند محمد كد نامزد ۲۶۵۴

 

۲۶۹ – آقاي  محسن  طهماسبي  فرزند غلامعلي كد نامزد ۲۶۵۷

 

۲۷۰ – آقاي  روح اله  عالي سنگ نيشت مشهور به سواد كوهي فرزند رجب علي  كد نامزد ۲۶۷۱

 

۲۷۱ – آقاي  سياوش  عبادي  فرزند قربان كد نامزد ۲۶۷۲

 

۲۷۲ – آقاي  امير  عباس پورورجوي  فرزند قادر كد نامزد ۲۶۷۶

 

۲۷۳ – آقاي  اسد  عباسي مشهور به حسن فرزند ارزعلي كد نامزد ۲۶۸۱

 

۲۷۴ – آقاي  اميرحسام  عباسي مشهور به مهندس عباسي فرزند زين العابدين كد نامزد ۲۶۸۴

 

۲۷۵ – آقاي  سعيد  عباسي  فرزند حكمعلي كد نامزد ۲۶۸۵

 

۲۷۶ – خانم  شراره  عبدالحسين زاده بلويردي  فرزند اكبر كد نامزد ۲۶۹۴

 

۲۷۷ – خانم  فاطمه  عبداللهي  فرزند حسين كد نامزد ۲۶۹۶

 

۲۷۸ – آقاي  قاسمعلي  عبداللهي نسب  فرزند غلامعلي كد نامزد ۲۶۹۷

 

۲۷۹ – آقاي  عباس  عبدي  فرزند قاسم كد نامزد ۲۷۱۴

 

۲۸۰ – آقاي  عبدالقيوم  عبدي  فرزند عبدلعلي كد نامزد ۲۷۱۵

 

۲۸۱ – خانم  خديجه  عبدي ايگدلو  فرزند صفر كد نامزد ۲۷۱۶

 

۲۸۲ – آقاي  حامد  عرب  فرزند پرويز كد نامزد ۲۷۱۷

 

۲۸۳ – آقاي  علي اصغر  عرفاني مشهور به کوچکی فرزند علي اكبر كد نامزد ۲۷۱۸

 

۲۸۴ – آقاي  حسن  عزتي  فرزند قربانعلي كد نامزد ۲۷۲۱

 

۲۸۵ – آقاي  خيرالله  عزيزملايري  فرزند اطف اله كد نامزد ۲۷۲۴

 

۲۸۶ – آقاي  ابوالفضل  عزيزي  فرزند عبدالحسين كد نامزد ۲۷۲۵

 

۲۸۷ – خانم  فاطمه  عزيزي  فرزند موسي كد نامزد ۲۷۲۶

 

۲۸۸ – آقاي  محمدعلي  عزيزي  فرزند علي اصغر كد نامزد ۲۷۲۸

 

۲۸۹ – آقاي  مرتضي  عزيزي  فرزند عيسي كد نامزد ۲۷۲۹

 

۲۹۰ – آقاي  حميدرضا  عزيزيان غروي مشهور به عزیزیان فرزند علي  كد نامزد ۲۷۴۱

 

۲۹۱ – خانم  فاطمه  عسكري وركي  فرزند اسحق كد نامزد ۲۷۴۲

 

۲۹۲ – آقاي  محمدرضا  عسگري مورودي مشهور به عسگری  فرزند اسداله كد نامزد ۲۷۴۶

 

۲۹۳ – خانم  حميده  عطائي  فرزند محمدحسن كد نامزد ۲۷۴۷

 

۲۹۴ – آقاي  فتح اله  عطاردي  فرزند نصرت الله كد نامزد ۲۷۴۹

 

۲۹۵ – آقاي  غلامرضا  عظيم زاده  فرزند حسن آقا كد نامزد ۲۷۵۱

 

۲۹۶ – آقاي  سيدكاظم  علائي وركي  فرزند ميركريم كد نامزد ۲۷۵۶

 

۲۹۷ – آقاي  علي اصغر  علافي  فرزند محمود كد نامزد ۲۷۵۷

 

۲۹۸ – آقاي  شهرام  علوي نائيني  فرزند عطا’اله  كد نامزد ۲۷۵۸

 

۲۹۹ – آقاي  كيوان  عليا  فرزند تقي كد نامزد ۲۷۵۹

 

۳۰۰ – آقاي  محمد  علي بخشي مشهور به بخشی فرزند عليرضا كد نامزد ۲۷۶۱

 

۳۰۱ – آقاي  مجتبي  علي يزدي  فرزند علي  كد نامزد ۲۷۶۷

 

۳۰۲ – آقاي  حسين  علي مرداني  فرزند قاسم علي كد نامزد ۲۷۶۸

 

۳۰۳ – آقاي  شاپور  علي نژاد  فرزند حسينعلي كد نامزد ۲۷۸۱

 

۳۰۴ – آقاي  فرهاد  غفارپور  فرزند محبعلي كد نامزد ۲۷۸۵

 

۳۰۵ – آقاي  محمد  غفاري كجيني  فرزند حسن كد نامزد ۲۷۸۷

 

۳۰۶ – خانم  حميرا  غفراني  فرزند كيومرث كد نامزد ۲۷۸۹

 

۳۰۷ – آقاي  حجت اله  غلامرضائي  فرزند فضل اله كد نامزد ۲۷۹۱

 

۳۰۸ – آقاي  فرهاد  غلامي  فرزند محمد كد نامزد ۲۷۹۶

 

۳۰۹ – آقاي  پيمانعلي  غني زاده  فرزند منصور كد نامزد ۲۸۱۴

 

۳۱۰ – آقاي  مرتضي  غياثي راويزي  فرزند علي كد نامزد ۲۸۱۵

 

۳۱۱ – آقاي  محمد  فاضلي فرد  فرزند مبين  كد نامزد ۲۸۱۷

 

۳۱۲ – آقاي  علي  فتحي  فرزند اسحاق علي  كد نامزد ۲۸۱۸

 

۳۱۳ – خانم  معصومه  فتحي  فرزند احمد كد نامزد ۲۸۱۹

 

۳۱۴ – آقاي  سعيد  فتوحي  فرزند علي اكبر كد نامزد ۲۸۲۱

 

۳۱۵ – آقاي  سيدضياء  فخرآبادي  فرزند سيداحمد كد نامزد ۲۸۲۵

 

۳۱۶ – آقاي  علي  فدائي  فرزند مطلب كد نامزد ۲۸۲۶

 

۳۱۷ – آقاي  فرزين  فراست معمار  فرزند ناصر كد نامزد ۲۸۲۷

 

۳۱۸ – آقاي  فرشيد  فراغت  فرزند محبت اله كد نامزد ۲۸۲۹

 

۳۱۹ – آقاي  رحيم  فرجي  فرزند فتحعلي كد نامزد ۲۸۴۱

 

۳۲۰ – آقاي  فريبد  فرجي  فرزند عباس كد نامزد ۲۸۴۲

 

۳۲۱ – آقاي  مصطفي  فرح بخش  فرزند رجبعلي كد نامزد ۲۸۴۵

 

۳۲۲ – آقاي  سيدهاشم رضا  فرخجسته مشهور به خجسته  فرزند سيد محسن كد نامزد ۲۸۴۶

 

۳۲۳ – خانم  فروغ  فروغي  فرزند علي كد نامزد ۲۸۴۸

 

۳۲۴ – آقاي  مصطفي  فرهناك  فرزند علي اكبر كد نامزد ۲۸۴۹

 

۳۲۵ – آقاي  آرمان  فرهنگ فر  فرزند يداله كد نامزد ۲۸۵۱

 

۳۲۶ – خانم  مولود  فضلعلي  فرزند فرج اله كد نامزد ۲۸۵۸

 

۳۲۷ – خانم  فريده  فلاح  فرزند بهمن  كد نامزد ۲۸۵۹

 

۳۲۸ – آقاي  مجيد  فيروزبخت  فرزند داود كد نامزد ۲۸۶۵

 

۳۲۹ – آقاي  مهدي  فيروزبخت  فرزند محمد كد نامزد ۲۸۶۷

 

۳۳۰ – آقاي  سعيد  فيروزگاه  فرزند رحمت الله كد نامزد ۲۸۶۸

 

۳۳۱ – آقاي  محمد  فيضي  فرزند اصغر كد نامزد ۲۸۷۲

 

۳۳۲ – آقاي  غفور  قاسم پور  فرزند اسماعيل كد نامزد ۲۸۷۴

 

۳۳۳ – آقاي  شهرام  قاسم خاني  فرزند عباس كد نامزد ۲۸۷۵

 

۳۳۴ – آقاي  علي  قاسمي  فرزند روح الله كد نامزد ۲۸۷۶

 

۳۳۵ – آقاي  سيدامين  قاضي ميرسعيد  فرزند سيد علي اكبر  كد نامزد ۲۸۷۸

 

۳۳۶ – آقاي  محمد  قدس  فرزند مهدي كد نامزد ۲۸۹۱

 

۳۳۷ – آقاي  محمد  قديمي  فرزند علي اوسط كد نامزد ۲۸۹۴

 

۳۳۸ – خانم  معصومه  قرباني اندره سي  فرزند حسين كد نامزد ۲۸۹۸

 

۳۳۹ – خانم  فاطمه  قرباني فرد مشهور به اعظم فرزند عزيز اله كد نامزد ۲۹۱۲

 

۳۴۰ – آقاي  حسين  قربي نهوجي  فرزند رضا كد نامزد ۲۹۱۴

 

۳۴۱ – آقاي  بابك  قصيري  فرزند سيامك كد نامزد ۲۹۱۶

 

۳۴۲ – آقاي  حسين  قضاتلو  فرزند عشقعلي كد نامزد ۲۹۱۷

 

۳۴۳ – آقاي  طه  قلي زاده سقرلو  فرزند نيك روز كد نامزد ۲۹۲۱

 

۳۴۴ – آقاي  ابراهيم  قنبري  فرزند حسن كد نامزد ۲۹۲۶

 

۳۴۵ – آقاي  حميدرضا  قنبري  فرزند رضا كد نامزد ۲۹۲۷

 

۳۴۶ – آقاي  بهداد  قنبري دامناب  فرزند علي  كد نامزد ۲۹۲۸

 

۳۴۷ – آقاي  ابوالحسن  قورچيان  فرزند ابوالقاسم كد نامزد ۲۹۴۱

 

۳۴۸ – خانم  مريم  قهرماني صارم  فرزند علي كد نامزد ۲۹۴۸

 

۳۴۹ – آقاي  محمدرضا  كارگر  فرزند حسن  كد نامزد ۲۹۵۱

 

۳۵۰ – آقاي  سجاد  كاوياني  فرزند داريوش كد نامزد ۲۹۶۱

 

۳۵۱ – آقاي  مجيد  كاوياني  فرزند محمد علي  كد نامزد ۲۹۶۲

 

۳۵۲ – خانم  شهناز  كردزنگنه  فرزند عليرضا كد نامزد ۲۹۶۵

 

۳۵۳ – آقاي  اصغر  كردعلي وند مشهور به كوليوند فرزند محمدخان كد نامزد ۲۹۶۷

 

۳۵۴ – خانم  سمانه  كريمي  فرزند فتح اله كد نامزد ۲۹۷۱

 

۳۵۵ – آقاي  علي  كريمي  فرزند عزيز اله كد نامزد ۲۹۷۲

 

۳۵۶ – آقاي  محمدتقي  كريمي  فرزند حسين  كد نامزد ۲۹۷۵

 

۳۵۷ – آقاي  محمد  كريمي دونا  فرزند احمد كد نامزد ۲۹۷۹

 

۳۵۸ – آقاي  محمدحسين  كريمي سليكاني  فرزند ولي اله كد نامزد ۲۹۸۱

 

۳۵۹ – آقاي  عليرضا  كشاورزي  فرزند محمدرضا كد نامزد ۲۹۸۵

 

۳۶۰ – آقاي  محسن  كشاورزي مشهور به محسن كشاورز فرزند عباس كد نامزد ۲۹۸۶

 

۳۶۱ – آقاي  سعيد  كلانتري  فرزند عباس كد نامزد ۲۹۸۹

 

۳۶۲ – آقاي  جواد  كمالي  فرزند محمد كد نامزد ۴۱۲۵

 

۳۶۳ – آقاي  شيرزاد  كوروندي  فرزند بابارضا كد نامزد ۴۱۲۶

 

۳۶۴ – آقاي  سعيد  كوهستان نجفي مشهور به سعيد كوهستاني فرزند عزت اله كد نامزد ۴۱۲۸

 

۳۶۵ – آقاي  قربان  كوهستاني  فرزند نعمت اله كد نامزد ۴۱۲۹

 

۳۶۶ – خانم  ليلا  كهن خاكي  فرزند اكبر  كد نامزد ۴۱۴۲

 

۳۶۷ – خانم  معصومه  كهندل  فرزند علي كد نامزد ۴۱۴۵

 

۳۶۸ – آقاي  روح اله  كيان  فرزند زكي كد نامزد ۴۱۴۶

 

۳۶۹ – آقاي  عبدالحسين  كيان مشهور به حسين كيان فرزند غلامعلي كد نامزد ۴۱۴۷

 

۳۷۰ – آقاي  محمدرضا  كيان پور مشهور به رضا  فرزند يداله  كد نامزد ۴۱۴۹

 

۳۷۱ – آقاي  جواد  گل بوجي  فرزند جليل كد نامزد ۴۱۵۸

 

۳۷۲ – خانم  خديجه  گمنام  فرزند اصغر كد نامزد ۴۱۶۴

 

۳۷۳ – آقاي  علي حسين  گودرزي  فرزند ابوالقاسم كد نامزد ۴۱۶۵

 

۳۷۴ – آقاي  يونس  لازمي  فرزند هيبت اله كد نامزد ۴۱۶۷

 

۳۷۵ – خانم  نسرين  لازمي ونجاني  فرزند رجب كد نامزد ۴۱۶۸

 

۳۷۶ – آقاي  غلامحسين  لاس جوري  فرزند كاظم كد نامزد ۴۱۶۹

 

۳۷۷ – خانم  سميه  لرستاني  فرزند علي مردان كد نامزد ۴۱۷۱

 

۳۷۸ – آقاي  رامين  لشكري  فرزند حميد كد نامزد ۴۱۷۲

 

۳۷۹ – آقاي  علي  لشكري  فرزند محمد رضا كد نامزد ۴۱۷۴

 

۳۸۰ – آقاي  اسماعيل  لطفي  فرزند خداكرم كد نامزد ۴۱۷۵

 

۳۸۱ – آقاي  ذوالفقار  لطفي  فرزند عبدالغفار كد نامزد ۴۱۷۶

 

۳۸۲ – آقاي  عليرضا  لعل پور  فرزند سيف اله كد نامزد ۴۱۸۱

 

۳۸۳ – آقاي  محمدحسين  لنگوري  فرزند شاهپور كد نامزد ۴۱۸۲

 

۳۸۴ – آقاي  رسول  مؤذن زنگ آباد  فرزند مهدي كد نامزد ۴۱۸۴

 

۳۸۵ – خانم  زينب  مؤمني  فرزند حسين كد نامزد ۴۱۸۵

 

۳۸۶ – آقاي  مرتضي  مالمير  فرزند محمدحسن كد نامزد ۴۱۹۱

 

۳۸۷ – آقاي  عباس  ماله مير مشهور به مالمير فرزند عزيز راد  كد نامزد ۴۱۹۲

 

۳۸۸ – آقاي  ايمانعلي  ماماني  فرزند علي كد نامزد ۴۱۹۴

 

۳۸۹ – آقاي  ميثم  متقاعد  فرزند عباسعلي كد نامزد ۴۱۹۶

 

۳۹۰ – آقاي  امير  متين آريا  فرزند يوسف كد نامزد ۴۱۹۷

 

۳۹۱ – آقاي  مهدي  مجندهي جبه دار  فرزند قباد كد نامزد ۴۱۹۸

 

۳۹۲ – آقاي  مهدي  محبي  فرزند علي كد نامزد ۴۲۱۲

 

۳۹۳ – آقاي  فرهاد  محمدمشعلي زاده  فرزند عبدالرضا  كد نامزد ۴۲۴۵

 

۳۹۴ – آقاي  امير  محمدي  فرزند ابراهيم كد نامزد ۴۲۴۷

 

۳۹۵ – آقاي  اميرحسين  محمدي  فرزند محمد علي كد نامزد ۴۲۴۸

 

۳۹۶ – آقاي  حسين  محمدي  فرزند فرج اله كد نامزد ۴۲۴۹

 

۳۹۷ – آقاي  روح اله  محمدي  فرزند قنبر كد نامزد ۴۲۵۱

 

۳۹۸ – آقاي  يونس  محمدي  فرزند محمد كد نامزد ۴۲۵۸

 

۳۹۹ – خانم  آرزو  محمدياري  فرزند علي رضا كد نامزد ۴۲۵۹

 

۴۰۰ – خانم  اثمر  محمديان  فرزند فرهاد كد نامزد ۴۲۶۱

 

۴۰۱ – خانم  فخريه  محمدي شيجاني  فرزند حسين كد نامزد ۴۲۶۵

 

۴۰۲ – آقاي  بهنام  محمودي  فرزند يعقوب  كد نامزد ۴۲۶۸

 

۴۰۳ – آقاي  حسين  مددي  فرزند حميد كد نامزد ۴۲۷۱

 

۴۰۴ – آقاي  علي اكبر  مرادي مشهور به امير فرزند ابوالفتح كد نامزد ۴۲۷۹

 

۴۰۵ – خانم  فاطمه  مرادي نسب  فرزند علي محمد كد نامزد ۴۲۸۴

 

۴۰۶ – آقاي  سيدعلي  مرتضوي  فرزند سيديونس كد نامزد ۴۲۸۶

 

۴۰۷ – آقاي  حميد  مزيناني  فرزند علی اکبر كد نامزد ۴۲۸۷

 

۴۰۸ – آقاي  حميد  مسعودي  فرزند قدرت اله كد نامزد ۴۲۸۹

 

۴۰۹ – آقاي  عبداله  مسيب زاده مشهور به مسيب زاده گرمي فرزند جبرائيل كد نامزد ۴۲۹۲

 

۴۱۰ – آقاي  سعيد  مصطفائي  فرزند علي اكبر كد نامزد ۴۲۹۴

 

۴۱۱ – آقاي  علي  معارفيان  فرزند حسين كد نامزد ۴۲۹۶

 

۴۱۲ – آقاي  علي رضا  معتبرزاده  فرزند عبدالمحمد كد نامزد ۴۲۹۸

 

۴۱۳ – آقاي  ابوالحسن  معظمي گودرزي  فرزند احمد كد نامزد ۴۵۱۲

 

۴۱۴ – آقاي  عباس  معيني مشهور به حاج آقا معینی  فرزند عليرضا  كد نامزد ۴۵۱۶

 

۴۱۵ – آقاي  عليرضا  مقدم  فرزند رحمت اله كد نامزد ۴۵۱۷

 

۴۱۶ – خانم  مريم  مقصوديان  فرزند جواد كد نامزد ۴۵۱۸

 

۴۱۷ – آقاي  محمدتقي  مقنيان  فرزند اسدالله  كد نامزد ۴۵۱۹

 

۴۱۸ – آقاي  ياسر  مقيم  فرزند مسيب كد نامزد ۴۵۲۱

 

۴۱۹ – آقاي  محمدمهدي  مقيمي  فرزند محمود كد نامزد ۴۵۲۴

 

۴۲۰ – آقاي  جواد  ملازاده  فرزند احمد كد نامزد ۴۵۲۷

 

۴۲۱ – آقاي  شاهرخ  ملك زاده  فرزند نصرالله كد نامزد ۴۵۲۸

 

۴۲۲ – آقاي  وحيدرضا  ملكي  فرزند امر علي كد نامزد ۴۵۴۱

 

۴۲۳ – آقاي  علي  منصوري  فرزند محمد كد نامزد ۴۵۴۷

 

۴۲۴ – آقاي  مصطفي  منصوريار  فرزند جهانبخش كد نامزد ۴۵۴۸

 

۴۲۵ – آقاي  محمدعلي  مورج مشهور به مروج فرزند محرمعلي  كد نامزد ۴۵۶۱

 

۴۲۶ – آقاي  سيدحميد  موسوي  فرزند سيد مقتدا كد نامزد ۴۵۶۴

 

۴۲۷ – آقاي  سيداصغر  موسويان  فرزند ميرجعفر كد نامزد ۴۵۶۸

 

۴۲۸ – آقاي  سيدحسن  موسوي نژاد  فرزند سید احمد كد نامزد ۴۵۷۱

 

۴۲۹ – آقاي  اسمعيل  مولائي  فرزند جعفر علي كد نامزد ۴۵۷۴

 

۴۳۰ – آقاي  حسين  مهدي نژاد مشهور به عليرضا فرزند رجبعلي كد نامزد ۴۵۷۸

 

۴۳۱ – آقاي  محسن  مهرابي  فرزند طمراسب كد نامزد ۴۵۷۹

 

۴۳۲ – آقاي  سالار  مهرگان  فرزند ناوخاص كد نامزد ۴۵۸۲

 

۴۳۳ – آقاي  محمد  مهرور  فرزند عبداله كد نامزد ۴۵۸۴

 

۴۳۴ – آقاي  علي  مهري پرگو  فرزند حسينعلي كد نامزد ۴۵۸۵

 

۴۳۵ – خانم  ندا  مهين ترابي  فرزند نادر كد نامزد ۴۵۸۶

 

۴۳۶ – آقاي  سيدجمال  ميرحسيني  فرزند سيدمختار كد نامزد ۴۵۸۹

 

۴۳۷ – آقاي  سيدمحمدحسين  ميرحسيني نيري  فرزند سيدعلي كد نامزد ۴۵۹۱

 

۴۳۸ – خانم  صدرا  ميرزاجاني  فرزند سيد شعا, الدين  كد نامزد ۴۵۹۲

 

۴۳۹ – آقاي  سعيد  ميرزامحمدي كوثرريز  فرزند محمود كد نامزد ۴۵۹۴

 

۴۴۰ – آقاي  رامتين  ميرفندرسكي  فرزند علي اصغر كد نامزد ۴۵۹۶

 

۴۴۱ – آقاي  سيدجلال الدين  ميرمجيدي  فرزند سيدعبدالعظيم كد نامزد ۴۵۹۷

 

۴۴۲ – خانم  چهره  ميرمسيب  فرزند سيدمسيح اله كد نامزد ۴۵۹۸

 

۴۴۳ – خانم  نسرين  نادربيگي  فرزند سليمان كد نامزد ۴۶۱۲

 

۴۴۴ – آقاي  حسنعلي  نادري مشهور به حسن نادري فرزند محمد يونس كد نامزد ۴۶۱۴

 

۴۴۵ – آقاي  داود  ناصري باوقار  فرزند احسان اله كد نامزد ۴۶۱۶

 

۴۴۶ – آقاي  مهدي  ناصري مقبل  فرزند حسين كد نامزد ۴۶۱۷

 

۴۴۷ – آقاي  سيدمجتبي  نجاتي  فرزند سيد حسين كد نامزد ۴۶۱۸

 

۴۴۸ – آقاي  سهراب  نجاردرونكلائي مشهور به مهندس نجار فرزند اصغر كد نامزد ۴۶۱۹

 

۴۴۹ – آقاي  منصور  نجاري سيسي  فرزند ابراهيم  كد نامزد ۴۶۲۱

 

۴۵۰ – خانم  پريسا  نجفي  فرزند غلامحسين كد نامزد ۴۶۲۶

 

۴۵۱ – آقاي  رامين  نجفي لاطران  فرزند موسي  كد نامزد ۴۶۲۸

 

۴۵۲ – آقاي  سيدحسام الدين  نجم الساداتي يزدي  فرزند سيدحسين كد نامزد ۴۶۲۹

 

۴۵۳ – آقاي  سيدميثم  نژادحسيني لاهيجي  فرزند سيدجلال كد نامزد ۴۶۴۲

 

۴۵۴ – آقاي  آرتين  نسيمي  فرزند مهيار  كد نامزد ۴۶۴۵

 

۴۵۵ – خانم  فوزيه  نظري  فرزند پيرنظر كد نامزد ۴۶۵۲

 

۴۵۶ – آقاي  موسي الرضا  نقابي  فرزند پير محمد كد نامزد ۴۶۵۶

 

۴۵۷ – آقاي  حسين  نگاري  فرزند محمد موسی كد نامزد ۴۶۵۷

 

۴۵۸ – آقاي  حمدالله  نورائي  فرزند روح اله كد نامزد ۴۶۵۹

 

۴۵۹ – آقاي  مهدي  نورمحمدي  فرزند قربان كد نامزد ۴۶۷۱

 

۴۶۰ – خانم  ليلا  نوروزي  فرزند فرامرز كد نامزد ۴۶۷۵

 

۴۶۱ – آقاي  مروت  نوروزي مشهور به محمد  فرزند احمد كد نامزد ۴۶۷۶

 

۴۶۲ – آقاي  محمدرضا  نوري  فرزند جعفر كد نامزد ۴۶۸۱

 

۴۶۳ – خانم  مرجان  نوري  فرزند صفرعلی كد نامزد ۴۶۸۲

 

۴۶۴ – خانم  ليلا  نيك نهال  فرزند تقي كد نامزد ۴۶۹۱

 

۴۶۵ – آقاي  حسين  واشقاني فراهاني مشهور به مهندس واشقاني فرزند عبدالله كد نامزد ۴۶۹۴

 

۴۶۶ – خانم  آذر  وجدي تولون  فرزند كيومرث كد نامزد ۴۶۹۵

 

۴۶۷ – آقاي  سيدكامبيز  وجدي تولون  فرزند سيدكيومرث كد نامزد ۴۶۹۶

 

۴۶۸ – آقاي  داود  وحيدي  فرزند قاسم كد نامزد ۴۶۹۷

 

۴۶۹ – آقاي  اصغر  ورمزيار مشهور به حاج اصغر ياري  فرزند قدرت اله  كد نامزد ۴۶۹۸

 

۴۷۰ – آقاي  بهروز  ورمهمدي مشهور به ورمحمدي  فرزند فرضعلي كد نامزد ۴۷۱۲

 

۴۷۱ – آقاي  اميربهادر  وليخاني  فرزند محمد كد نامزد ۴۷۱۵

 

۴۷۲ – آقاي  رحيم  هاشم پور  فرزند علي كد نامزد ۴۷۱۷

 

۴۷۳ – آقاي  سيدجواد  هاشمي گوراب  فرزند ميرابوطالب كد نامزد ۴۷۱۹

 

۴۷۴ – خانم  آزاده  هداوند  فرزند محمد ولي كد نامزد ۴۷۲۱

 

۴۷۵ – آقاي  عباس  يادگاري  فرزند علی كد نامزد ۴۷۲۷

 

۴۷۶ – آقاي  حميد  ياري كلواني  فرزند محمد كد نامزد ۴۷۲۸

 

۴۷۷ – خانم  مريم  ياشين  فرزند علي اصغر كد نامزد ۴۷۴۱

 

۴۷۸ – آقاي  داود  يزدي  فرزند حسين كد نامزد ۴۷۴۶

 

۴۷۹ – آقاي  محمد  يوسفي  فرزند ماشاله كد نامزد ۴۷۴۹

 

 

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضاي اصلی شوراي اسلامی این شهر ۲۱ نفر است، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط اسامی تعداد حداکثر ۲۱ نفر را می توانند دربرگ رأي بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداري كرج در اجراي ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهاي اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأي، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 


مهدي ايران نژاد فرماندار شهرستان كرج   


شماره: ۴۹۰۶۱۶ – ش

 

تاريخ: ۱۵/۰۳/۱۳۹۲

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر گرمدره


در اجراي ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آيين نامه اجرايي به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر گرمدره می رساند که انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامی شهر گرمدره به شرح زیر می باشد:

۱ – آقاي  حميد  اعظميان  فرزند حبيب اله كد نامزد ۱۴۲۷

 

۲ – آقاي  حسين  اكبري نيا  فرزند محرمعلي كد نامزد ۱۴۶۹

 

۳ – آقاي  كرامت  بابازاده  فرزند بايرام كد نامزد ۱۵۴۲

 

۴ – آقاي  رضا  بختيار مشهور به حميد فرزند الله يار  كد نامزد ۱۵۸۱

 

۵ – آقاي  حميدرضا  بورقي  فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۵۹۸

 

۶ – خانم  اكرم  بيات  فرزند علي كد نامزد ۱۶۱۷

 

۷ – آقاي  نورالدين  پيرايه  فرزند فتا ح  كد نامزد ۱۶۴۷

 

۸ – آقاي  شاهد  پيوند  فرزند صمد كد نامزد ۱۶۵۱

 

۹ – آقاي  محسن  توسلي  فرزند عباس  كد نامزد ۱۶۸۷

 

۱۰ – آقاي  جواد  تيموري  فرزند علي يار كد نامزد ۱۷۱۲

 

۱۱ – آقاي  رضا  تيموري  فرزند خدايار كد نامزد ۱۷۱۴

 

۱۲ – آقاي  خسرو  ثلاثي  فرزند محمد حسن كد نامزد ۱۷۱۵

 

۱۳ – آقاي  مصطفي  جليلوند  فرزند نورالدين كد نامزد ۱۷۲۹

 

۱۴ – آقاي  سيدبكتاش  حجتي  فرزند سيدعالي كد نامزد ۱۷۹۶

 

۱۵ – خانم  سيده مهناز  حسيني  فرزند سيدحسن كد نامزد ۱۸۲۸

 

۱۶ – آقاي  جمال  حمدگذار  فرزند صالح  كد نامزد ۱۸۴۶

 

۱۷ – آقاي  مسعود  خداپرست  فرزند اسفنديار كد نامزد ۱۸۷۲

 

۱۸ – آقاي  وحيد  خداپرست  فرزند محمدقلي كد نامزد ۱۸۷۴

 

۱۹ – آقاي  ياسر  خزائي  فرزند علي نجف كد نامزد ۱۸۷۶

 

۲۰ – آقاي  محمود  خيشوند  فرزند محمد كد نامزد ۱۹۴۵

 

۲۱ – آقاي  مصطفي  رشوندآوهء  فرزند غلامحسن  كد نامزد ۲۱۴۱

 

۲۲ – آقاي  علي  رنجبر  فرزند رضا كد نامزد ۲۱۶۵

 

۲۳ – آقاي  مسعود  سعيدي  فرزند عباس  كد نامزد ۲۴۲۹

 

۲۴ – آقاي  داود  سعيديان مهر  فرزند لطيف كد نامزد ۲۴۵۱

 

۲۵ – آقاي  معرفت  سلطاني  فرزند مرحمت كد نامزد ۲۴۵۹

 

۲۶ – آقاي  رضا  سلگي  فرزند محمدباقر كد نامزد ۲۴۶۱

 

۲۷ – آقاي  سعيد  سلگي  فرزند علي كد نامزد ۲۴۶۲

 

۲۸ – آقاي  عباس  سلگي مشهور به افشار فرزند شمس ا… كد نامزد ۲۴۶۴

 

۲۹ – آقاي  فرزاد  سلگي  فرزند رحيم كد نامزد ۲۴۶۵

 

۳۰ – آقاي  داود  شاه محمدي  فرزند نورالله  كد نامزد ۲۴۹۸

 

۳۱ – آقاي  مصطفي  شفاعت  فرزند عين اله كد نامزد ۲۵۲۶

 

۳۲ – خانم  مهري  شيخ داداشي ديوشلي  فرزند ابوالحسن كد نامزد ۲۵۶۲

 

۳۳ – آقاي  ابوالفضل  شيردل مغانلو  فرزند حسن كد نامزد ۲۵۶۸

 

۳۴ – خانم  حوريه  صادق مغانلو  فرزند غفار كد نامزد ۲۵۷۸

 

۳۵ – آقاي  فعاد  صالحي  فرزند منصور كد نامزد ۲۵۸۹

 

۳۶ – آقاي  حسين  صفري كلايه  فرزند زين العابدين كد نامزد ۲۶۲۱

 

۳۷ – آقاي  اسماعيل  عباسي  فرزند اعظم  كد نامزد ۲۶۸۲

 

۳۸ – آقاي  علي  عباسي  فرزند غلام كد نامزد ۲۶۸۶

 

۳۹ – آقاي  غلامحسين  عبداللهي مشهور به حسين  فرزند سيف اله  كد نامزد ۲۶۹۵

 

۴۰ – آقاي  اسماعيل  عظيميان  فرزند ابراهيم  كد نامزد ۲۷۵۴

 

۴۱ – آقاي  محمد  فخاري مشهور به رضا فرزند علي اكبر كد نامزد ۲۸۲۴

 

۴۲ – آقاي  رسول  فصيحي  فرزند مصطفي كد نامزد ۲۸۵۷

 

۴۳ – آقاي  سيدهادي  فلسفي  فرزند سیدعباس  كد نامزد ۲۸۶۱

 

۴۴ – آقاي  امير  فياضي  فرزند نصراله كد نامزد ۲۸۶۲

 

۴۵ – آقاي  بابك  قلج خاني  فرزند بهمن كد نامزد ۲۹۱۸

 

۴۶ – آقاي  احسان  كرمي  فرزند رمضان كد نامزد ۲۹۶۸

 

۴۷ – آقاي  كريم  كريمي  فرزند قربانعلي كد نامزد ۲۹۷۴

 

۴۸ – آقاي  كريم  كريمي كلايه  فرزند قريبعلي كد نامزد ۲۹۸۲

 

۴۹ – آقاي  يعقوب  مبتكر  فرزند حسین كد نامزد ۴۱۹۵

 

۵۰ – آقاي  محمدرضا  محسني  فرزند ابوالفضل كد نامزد ۴۲۱۶

 

۵۱ – آقاي  جعفر  محسني دره بيدي  فرزند عباسعلي كد نامزد ۴۲۱۷

 

۵۲ – آقاي  اميرمسعود  محمدي شمس آبادي  فرزند عيدي محمد  كد نامزد ۴۲۶۴

 

۵۳ – آقاي  محمدباقر  مرادي  فرزند علي مراد كد نامزد ۴۲۸۱

 

۵۴ – آقاي  امير  مسلمي قلعه ناظري  فرزند داود كد نامزد ۴۲۹۱

 

۵۵ – آقاي  محسن  معظمي گودرزي  فرزند محمود كد نامزد ۴۵۱۴

 

۵۶ – آقاي  محمد  ملكي  فرزند محرم علي  كد نامزد ۴۵۲۹

 

۵۷ – آقاي  محمد  منيعي  فرزند يارعلي كد نامزد ۴۵۴۹

 

۵۸ – آقاي  خسرو  ميرالي  فرزند حسن كد نامزد ۴۵۸۷

 

۵۹ – آقاي  اسماعيل  ميرزانژاد  فرزند حيدر كد نامزد ۴۵۹۵

 

۶۰ – آقاي  احمد  نجفي  فرزند علي مراد كد نامزد ۴۶۲۵

 

۶۱ – آقاي  اكبر  نصيري  فرزند اله يار كد نامزد ۴۶۴۸

 

۶۲ – آقاي  محمدرضا  نوروزپور  فرزند بيژن كد نامزد ۴۶۷۲

 

۶۳ – آقاي  رضا  نوروزي  فرزند محمد كد نامزد ۴۶۷۴

 

۶۴ – آقاي  ولي  نيك سيرت  فرزند نوروز  كد نامزد ۴۶۸۶

 

۶۵ – خانم  سميه  هاشم پورمحمدي  فرزند حسينعلي كد نامزد ۴۷۱۸

 

 

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضاي اصلی شوراي اسلامی این شهر ۵ نفر است، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را می توانند دربرگ رأي بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداري كرج در اجراي ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهاي اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأي، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 


مهدي ايران نژاد فرماندار شهرستان كرج   

 


شماره: ۴۹۰۶۱۹ – ش

تاريخ: ۱۵/۰۳/۱۳۹۲

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر ماهدشت

 

در اجراي ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آيين نامه اجرايي به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر ماهدشت می رساند که انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامی شهر ماهدشت به شرح زیر می باشد:

۱ – آقاي  سعيد  اميري  فرزند علي حسين كد نامزد ۱۴۸۴

 

۲ – آقاي  عمران  باخرد مشهور به مهندس باخرد فرزند حسين كد نامزد ۱۵۴۷

 

۳ – آقاي  مهدي  بازداركلاردهي  فرزند خاني  كد نامزد ۱۵۶۱

 

۴ – آقاي  رمضان  بيداربخت  فرزند قربان  كد نامزد ۱۶۱۹

 

۵ – آقاي  خليل  تاري قلي مشهور به تاريقلي فرزند محمد كد نامزد ۱۶۵۲

 

۶ – آقاي  حمزه  حاجيلونصير  فرزند قدرت اله كد نامزد ۱۷۸۷

 

۷ – آقاي  سيف اله  حيدرپور  فرزند اسمعيل كد نامزد ۱۸۵۱

 

۸ – آقاي  محمد  خاني  فرزند باب اله كد نامزد ۱۸۶۵

 

۹ – آقاي  محسن  رحيمي  فرزند سليمان كد نامزد ۱۹۸۹

 

۱۰ – آقاي  ابوالفضل  رسولي  فرزند صفت الله كد نامزد ۲۱۲۸

 

۱۱ – آقاي  سيدصابر  رضوي مجد  فرزند سید علی  كد نامزد ۲۱۵۷

 

۱۲ – آقاي  موسي  سليماني  فرزند تقي كد نامزد ۲۴۷۴

 

۱۳ – آقاي  صادق  سياحي  فرزند احمد كد نامزد ۲۴۸۶

 

۱۴ – آقاي  مصطفي  شيخلر  فرزند نادعلي كد نامزد ۲۵۶۴

 

۱۵ – آقاي  محمدطيب  صانعي  فرزند حسن كد نامزد ۲۵۹۴

 

۱۶ – خانم  صغرا  عبادي بقاء  فرزند حسينقلي كد نامزد ۲۶۷۵

 

۱۷ – آقاي  مصطفي  عباسي  فرزند محمود كد نامزد ۲۶۸۷

 

۱۸ – آقاي  جواد  عروجي  فرزند محمدكاظم كد نامزد ۲۷۱۹

 

۱۹ – آقاي  فرشاد  عسگرشاهي  فرزند همت كد نامزد ۲۷۴۵

 

۲۰ – آقاي  وحيد  عطائي  فرزند جعفر كد نامزد ۲۷۴۸

 

۲۱ – آقاي  صمد  فاضلي پور مشهور به خان بابايي فرزند پرويز كد نامزد ۲۸۱۶

 

۲۲ – آقاي  مصطفي  قرباني  فرزند داداش علی  كد نامزد ۲۸۹۷

 

۲۳ – آقاي  محمد  قرقاني مشهور به قرخانی فرزند خدايار كد نامزد ۲۹۱۵

 

۲۴ – آقاي  محمد  كاظمي  فرزند صفدرعلي كد نامزد ۲۹۵۴

 

۲۵ – آقاي  ناصر  گروسی مشهور به   فرزند رسول كد نامزد ۴۱۵۷

 

۲۶ – آقاي  حسين  محمدزاده  فرزند عيسي كد نامزد ۴۲۴۱

 

۲۷ – آقاي  علي  محمدي  فرزند حسين كد نامزد ۴۲۵۴

 

۲۸ – آقاي  محمد  مهدوي نيا  فرزند آقا گل  كد نامزد ۴۵۷۵

 

۲۹ – آقاي  شمس اله  نجف زاده تمر مشهور به نجف زاده.مدير.نجف خاني فرزند قریانعلی كد نامزد ۴۶۲۴

 

 

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضاي اصلی شوراي اسلامی این شهر ۹ نفر است، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط اسامی تعداد حداکثر ۹ نفر را می توانند دربرگ رأي بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداري كرج در اجراي ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهاي اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأي، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

 

مهدي ايران نژاد فرماندار شهرستان كرج   

 


شماره: ۴۹۰۶۱۴ – ش

تاريخ: ۱۵/۰۳/۱۳۹۲

 

 

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر مشكين دشت

 

در اجراي ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آيين نامه اجرايي به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر مشكين دشت می رساند که انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامی شهر مشكين دشت به شرح زیر می باشد:

۱ – آقاي  عبدالصمد  آزادي مشهور به صمد  فرزند محد حسين كد نامزد ۱۲۴۶

 

۲ – آقاي  مصطفي  ابراهيمي روشن مشهور به حاج مصطفی  فرزند عیسی  كد نامزد ۱۲۶۴

 

۳ – آقاي  عليرضا  افشار  فرزند عباس  كد نامزد ۱۴۵۲

 

۴ – آقاي  محمد  افشار  فرزند عين اله كد نامزد ۱۴۵۶

 

۵ – آقاي  مرتضي  بابالو  فرزند جمشيدعلي كد نامزد ۱۵۴۵

 

۶ – آقاي  مهدي  بابامحمدي  فرزند يداله كد نامزد ۱۵۴۶

 

۷ – آقاي  نقي  باقري اصل مشهور به نقي باقري فرزند عين اله  كد نامزد ۱۵۷۴

 

۸ – آقاي  تيمور  بخشي  فرزند محمدکاظم كد نامزد ۱۵۸۴

 

۹ – آقاي  حسن  بهزادنيا  فرزند رحمت كد نامزد ۱۶۱۵

 

۱۰ – آقاي  سيدمحمد  حسيني  فرزند سيدفضائيل كد نامزد ۱۸۲۶

 

۱۱ – آقاي  سيداحمد  حسيني تبار مشهور به حسينی (حسین شورگشتی) فرزند سيدجلال كد نامزد ۱۸۲۹

 

۱۲ – آقاي  سعيد  خسروزاده  فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۸۹۱

 

۱۳ – آقاي  مهدي  خسروزاده  فرزند محمد رضا  كد نامزد ۱۸۹۲

 

۱۴ – آقاي  مهدي  خسرويان  فرزند نصراله  كد نامزد ۱۸۹۷

 

۱۵ – آقاي  حسن  خليلي اصل  فرزند علي كد نامزد ۱۹۲۴

 

۱۶ – آقاي  اسماعيل  رستم نيا  فرزند علي اكبر كد نامزد ۲۱۲۵

 

۱۷ – آقاي  عبداله  رستمي  فرزند محمد كد نامزد ۲۱۲۷

 

۱۸ – آقاي  محمدرضا  زارع ميرك آباد  فرزند احمدعلي كد نامزد ۲۱۸۲

 

۱۹ – آقاي  حافظ  سلطاني  فرزند موسي كد نامزد ۲۴۵۷

 

۲۰ – آقاي  محمد  سليم زاده  فرزند روح اله كد نامزد ۲۴۷۵

 

۲۱ – آقاي  حمداله  شعبانپور مشهور به حميد فرزند خيراله كد نامزد ۲۵۱۹

 

۲۲ – آقاي  محمداسماعيل  شوركشي  فرزند علي اصغر كد نامزد ۲۵۴۶

 

۲۳ – آقاي  احمد  شورگشتي  فرزند محمدعلي كد نامزد ۲۵۴۷

 

۲۴ – خانم  زهرا  شيخي گروسي  فرزند احمد كد نامزد ۲۵۶۵

 

۲۵ – آقاي  ابراهيم  عباسي  فرزند كلب حسين كد نامزد ۲۶۷۹

 

۲۶ – آقاي  اكبر  علي ويرديلو  فرزند ابولقاسم  كد نامزد ۲۷۸۲

 

۲۷ – آقاي  فلامرز  فرماني  فرزند محبعلي كد نامزد ۲۸۴۷

 

۲۸ – آقاي  علي  فشانجردي  فرزند اكبر كد نامزد ۲۸۵۶

 

۲۹ – آقاي  محمد  فيضي  فرزند محمود كد نامزد ۲۸۷۱

 

۳۰ – آقاي  علي  كاوسي رحيم  فرزند صحبت اله كد نامزد ۲۹۵۹

 

۳۱ – خانم  مهديا  كچلو  فرزند درويش علي كد نامزد ۲۹۶۴

 

۳۲ – آقاي  سعيد  كريمي كوسالاري  فرزند ولي كد نامزد ۲۹۸۴

 

۳۳ – آقاي  محمدحسين  محمدميرزا مشهور به محمد ميرزايي ميرزايي ميرزا فرزند محب الله  كد نامزد ۴۲۴۶

 

۳۴ – آقاي  سيدخليل  مختاري  فرزند سيداسمعيل كد نامزد ۴۲۶۹

 

۳۵ – آقاي  مجتبي  مظفريان  فرزند حسينعلي كد نامزد ۴۲۹۵

 

۳۶ – آقاي  محمد  نظاملو  فرزند علي كد نامزد ۴۶۴۹

 

۳۷ – آقاي  يوسفعلي  نظاملو  فرزند يونس علي كد نامزد ۴۶۵۱

 

۳۸ – آقاي  عباس  هادي نژادزريني  فرزند رضا كد نامزد ۴۷۱۶

 

 

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضاي اصلی شوراي اسلامی این شهر ۹ نفر است، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط اسامی تعداد حداکثر ۹ نفر را می توانند دربرگ رأي بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداري كرج در اجراي ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهاي اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأي، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 


مهدي ايران نژاد فرماندار شهرستان كرج   


 

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر آسارا
در اجراي ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آيين نامه اجرايي به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر آسارا می رساند که انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامی شهر آسارا به شرح زیر می باشد:
۱ – آقاي  عباسعلي  آسرائي  فرزند علي  كد نامزد ۱۲۴۹
۲ – آقاي  محمد  آسرائي  فرزند غضنفر كد نامزد ۱۲۵۱
۳ – آقاي  هادي  آسرائي  فرزند رستم كد نامزد ۱۲۵۲
۴ – آقاي  سيدحسين  احمدي وارياني  فرزند سيد اسماعيل كد نامزد ۱۲۸۵
۵ – خانم  مريم  اسرائي  فرزند شعبانعلي  كد نامزد ۱۲۹۷
۶ – آقاي  علي اصغر  ايماني آسرائي  فرزند یعقوب كد نامزد ۱۵۲۵
۷ – آقاي  مجتبي  باصري  فرزند حسينعلي كد نامزد ۱۵۶۵
۸ – آقاي  خسرو  حبيبي ري زمين  فرزند علی اشرف كد نامزد ۱۷۹۴
۹ – خانم  معصومه  حبيبي ري زميني  فرزند داود كد نامزد ۱۷۹۵
۱۰ – آقاي  ابوالقاسم  حسني  فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۸۱۶
۱۱ – آقاي  حسين  زندي كرجي  فرزند تقي كد نامزد ۲۱۹۵
۱۲ – آقاي  مظاهر  سعيدي سيرائي  فرزند مستعلي كد نامزد ۲۴۵۴
۱۳ – آقاي  حسين  طاهري  فرزند محسن كد نامزد ۲۶۴۷
۱۴ – خانم  آتنا  غلامي  فرزند مهران كد نامزد ۲۷۹۲
۱۵ – آقاي  مجتبي  غلامي  فرزند نوراله كد نامزد ۲۷۹۷
۱۶ – آقاي  علي  لطفي سيرائي  فرزند عباس كد نامزد ۴۱۷۸
۱۷ – آقاي  ناصر  لطفي سيرائي  فرزند حسن  كد نامزد ۴۱۷۹
۱۸ – آقاي  حسين  موسوي  فرزند سيد ابو افتح  كد نامزد ۴۵۶۲
۱۹ – خانم  زبيده  موسوي چلك  فرزند ابوالفتح كد نامزد ۴۵۶۹
۲۰ – خانم  نرگس  موسوی چلک  فرزند ابوالفتح كد نامزد ۴۵۷۲
۲۱ – آقاي  قربانعلي  ياقوتي  فرزند محمد  كد نامزد ۴۷۴۲
توجه :
۱- نظر به اینکه تعداد اعضاي اصلی شوراي اسلامی این شهر ۵ نفر است، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را می توانند دربرگ رأي بنویسند .
۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداري كرج در اجراي ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهاي اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأي، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

مهدي ايران نژاد فرماندار شهرستان كرج

شماره: ۴۹۰۶۱۵ – ش

تاريخ: ۱۵/۰۳/۱۳۹۲

 

 

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر كمال شهر

 

در اجراي ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آيين نامه اجرايي به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر كمال شهر می رساند که انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامی شهر كمال شهر به شرح زیر می باشد:

۱ – خانم  رقيه  آقانژاداصل  فرزند محمد كد نامزد ۱۲۵۷

 

۲ – خانم  ايمان  آلبوكردي  فرزند فرحان كد نامزد ۱۲۵۸

 

۳ – آقاي  رضا  اسدي  فرزند احمد كد نامزد ۱۲۹۱

 

۴ – آقاي  محمد  اسدي  فرزند حشمت اله كد نامزد ۱۲۹۴

 

۵ – آقاي  محسن  افشار  فرزند ذبيح اله كد نامزد ۱۴۵۴

 

۶ – خانم  محبوبه  بابائي  فرزند داود كد نامزد ۱۵۲۸

 

۷ – آقاي  سيروس  باقرلو  فرزند يوسفعلي كد نامزد ۱۵۷۱

 

۸ – آقاي  جابر  بخشي  فرزند علي كد نامزد ۱۵۸۵

 

۹ – آقاي  عبدالرسول  جعفري قريه علي  فرزند حسن كد نامزد ۱۷۲۸

 

۱۰ – آقاي  حميد  جهان بخش  فرزند عبد الرضا كد نامزد ۱۷۵۶

 

۱۱ – آقاي  سيدناصر  حسيني  فرزند سيدحسين كد نامزد ۱۸۲۷

 

۱۲ – آقاي  مصطفي  حيدري  فرزند ولي اله  كد نامزد ۱۸۵۶

 

۱۳ – آقاي  علي  خان پور  فرزند فيروز كد نامزد ۱۸۶۱

 

۱۴ – آقاي  داود  رئيسي خرنجاني مشهور به اكبر فرزند احمد كد نامزد ۱۹۸۱

 

۱۵ – آقاي  عباس  رستمي  فرزند سلطانعلي كد نامزد ۲۱۲۶

 

۱۶ – آقاي  رحمان  رضائي  فرزند شعبانعلي كد نامزد ۲۱۴۸

 

۱۷ – آقاي  حسين  رضاپورگندم آباد  فرزند فرخ كد نامزد ۲۱۵۶

 

۱۸ – آقاي  مجتبي  رفيعي بصيري  فرزند بيژن كد نامزد ۲۱۵۹

 

۱۹ – آقاي  مجتبي  رمضاني  فرزند اكبر كد نامزد ۲۱۶۲

 

۲۰ – آقاي  ابراهيم  رمضاني ذوالبين  فرزند تقی كد نامزد ۲۱۶۴

 

۲۱ – آقاي  رجب  رنجبرخاچك  فرزند حمزه  كد نامزد ۲۱۶۷

 

۲۲ – آقاي  رضا  رهنماخليفه لو  فرزند جهان بخش كد نامزد ۲۱۷۲

 

۲۳ – آقاي  امين  ريوندي  فرزند محمد كد نامزد ۲۱۷۶

 

۲۴ – آقاي  مصطفي  زرين پور  فرزند صفر كد نامزد ۲۱۸۹

 

۲۵ – آقاي  رضا  سالمي  فرزند ابولقاسم كد نامزد ۲۱۹۸

 

۲۶ – آقاي  ماشاءاله  سرمست  فرزند اسماعيل كد نامزد ۲۴۲۵

 

۲۷ – خانم  معصومه سادات  سيدصفر  فرزند مجيد كد نامزد ۲۴۹۱

 

۲۸ – آقاي  عليرضا  شابادي  فرزند ماشااله كد نامزد ۲۴۹۶

 

۲۹ – آقاي  امير  شاپوري  فرزند داود كد نامزد ۲۴۹۷

 

۳۰ – آقاي  امير  شعباني  فرزند غلامرضا كد نامزد ۲۵۲۱

 

۳۱ – آقاي  رمضان  شهبازي  فرزند علي الله كد نامزد ۲۵۴۹

 

۳۲ – آقاي  مهدي  طالبي  فرزند محمدتقي  كد نامزد ۲۶۴۵

 

۳۳ – آقاي  حمزه  علي حسيني  فرزند سليمان كد نامزد ۲۷۶۲

 

۳۴ – آقاي  آرش  علي ين  فرزند نوراله كد نامزد ۲۷۶۹

 

۳۵ – آقاي  پوريا  غفاري  فرزند زين العابدين كد نامزد ۲۷۸۶

 

۳۶ – خانم  مينا  غلامي دهوئي  فرزند اكبر  كد نامزد ۲۷۹۸

 

۳۷ – آقاي  جبرائيل  فرهودي لاطران  فرزند بايرامعلي كد نامزد ۲۸۵۲

 

۳۸ – آقاي  آيت اله  قلي زاده مشهور به آيت فرزند قدرت كد نامزد ۲۹۱۹

 

۳۹ – آقاي  حسن  قنبرزاده تكله  فرزند مروت  كد نامزد ۲۹۲۴

 

۴۰ – آقاي  حسين  قهرمانپوران مشهور به قهرمانی فرزند علي كد نامزد ۲۹۴۲

 

۴۱ – آقاي  علي  قهرماني  فرزند رستم  كد نامزد ۲۹۴۵

 

۴۲ – آقاي  ميلاد  قهرماني  فرزند محمد كد نامزد ۲۹۴۶

 

۴۳ – آقاي  فرهاد  كافي القري  فرزند كريم كد نامزد ۲۹۵۸

 

۴۴ – خانم  فهيمه  كمال زاده  فرزند عبدالحسين كد نامزد ۴۱۲۱

 

۴۵ – خانم  زري  مديرروستا  فرزند اصغر كد نامزد ۴۲۷۵

 

۴۶ – آقاي  خليل  مرادلو مشهور به مرادي فرزند رجبعلي كد نامزد ۴۲۷۶

 

۴۷ – آقاي  ميرطيب  موسوي  فرزند ميريونس كد نامزد ۴۵۶۵

 

۴۸ – خانم  نازنين  نوذري آدراني  فرزند صادق كد نامزد ۴۶۵۸

 

۴۹ – آقاي  قاسم  نيك فلاح مشهور به مجيد فرزند حسن كد نامزد ۴۶۸۹

 

۵۰ – آقاي  ميثم  يوسفي طهارم  فرزند حضرتقلي كد نامزد ۴۷۵۱

 

 

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضاي اصلی شوراي اسلامی این شهر ۱۱ نفر است، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط اسامی تعداد حداکثر ۱۱ نفر را می توانند دربرگ رأي بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداري كرج در اجراي ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهاي اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأي، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 


مهدي ايران نژاد فرماندار شهرستان كرج


شماره: ۴۹۰۶۲۰ – ش 

تاريخ: ۱۵/۰۳/۱۳۹۲  

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر محمد شهر

 

در اجراي ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آيين نامه اجرايي به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر محمد شهر می رساند که انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامی شهر محمد شهر به شرح زیر می باشد:

۱ – آقاي  محسن  آجرلو  فرزند حجت اله  كد نامزد ۱۲۱۴

 

۲ – آقاي  شمس اله  آذرپيوند  فرزند حسين  كد نامزد ۱۲۱۷

 

۳ – آقاي  منصور  آقازادگان  فرزند نوروزعلي كد نامزد ۱۲۵۴

 

۴ – آقاي  سعيد  احمدي كيا  فرزند سليمان  كد نامزد ۱۲۸۴

 

۵ – آقاي  عليرضا  اسمعيلي  فرزند قربانعلي كد نامزد ۱۴۲۴

 

۶ – خانم  زهرا  افضلي  فرزند حسين كد نامزد ۱۴۵۸

 

۷ – آقاي  محمد  اكبري  فرزند قاسم علی  كد نامزد ۱۴۶۴

 

۸ – آقاي  رسول  اكبري مهرآباد  فرزند حيدر كد نامزد ۱۴۶۸

 

۹ – آقاي  داود  امامي  فرزند عبداله كد نامزد ۱۴۷۲

 

۱۰ – آقاي  شهرت  امانت لمعه دشت مشهور به شهرام فرزند نعمت الله كد نامزد ۱۴۷۴

 

۱۱ – آقاي  جاسم  اميري مشهور به حسنوند  فرزند عباس كد نامزد ۱۴۸۱

 

۱۲ – آقاي  بيژن  امين خاكي  فرزند ماشااله كد نامزد ۱۴۹۲

 

۱۳ – آقاي  اسرافيل  انصاري  فرزند علي اكبر  كد نامزد ۱۴۹۶

 

۱۴ – آقاي  بيژن  بابائي  فرزند قدرت اله كد نامزد ۱۵۲۶

 

۱۵ – آقاي  محمد  بازوبندي  فرزند حسن كد نامزد ۱۵۶۲

 

۱۶ – آقاي  رضا  باقي محمدآبادي  فرزند احمد كد نامزد ۱۵۷۶

 

۱۷ – آقاي  صفر  پادياب  فرزند سلیمان كد نامزد ۱۶۲۴

 

۱۸ – آقاي  اسرافيل  پناهي  فرزند قربانعلي كد نامزد ۱۶۲۸

 

۱۹ – آقاي  افراهم  پيرقلي خياوي  فرزند حسن كد نامزد ۱۶۴۹

 

۲۰ – آقاي  نبي الله  تركاشوند  فرزند غلامعلي كد نامزد ۱۶۷۲

 

۲۱ – آقاي  مهدي  توزنده جاني  فرزند علي اصغر كد نامزد ۱۶۸۵

 

۲۲ – آقاي  محمد  جباري  فرزند عوض كد نامزد ۱۷۲۱

 

۲۳ – آقاي  فرهاد  حبيب زاده  فرزند غلامحسين كد نامزد ۱۷۹۲

 

۲۴ – آقاي  محمد  حسن رمضاني رفسنجاني  فرزند علي كد نامزد ۱۸۱۴

 

۲۵ – آقاي  سعيد  دودانگه  فرزند اكبر كد نامزد ۱۹۶۷

 

۲۶ – آقاي  حميدرضا  دهقان بنادكي  فرزند احمد كد نامزد ۱۹۶۹

 

۲۷ – آقاي  مهدي  رحيمي  فرزند علي كد نامزد ۲۱۲۴

 

۲۸ – آقاي  حبيب اله  رضائي  فرزند مظفر كد نامزد ۲۱۴۷

 

۲۹ – آقاي  علي  رضائي  فرزند عباسعلي كد نامزد ۲۱۴۹

 

۳۰ – آقاي  وحيد  سعادت مردق  فرزند ابراهيم كد نامزد ۲۴۲۶

 

۳۱ – آقاي  مصطفي  سوري  فرزند يار محمد كد نامزد ۲۴۸۴

 

۳۲ – آقاي  محمدعلي  شجاعي باغيني  فرزند ماشااله كد نامزد ۲۵۱۷

 

۳۳ – آقاي  شيرزاد  صالحي  فرزند غفور كد نامزد ۲۵۸۷

 

۳۴ – آقاي  حسين  صفائي فسخودي  فرزند محمد كد نامزد ۲۶۱۴

 

۳۵ – آقاي  مرتضي  طهماسبي  فرزند علي اكبر كد نامزد ۲۶۵۸

 

۳۶ – آقاي  ابراهيم  عابدي  فرزند محمداسمعيل كد نامزد ۲۶۵۹

 

۳۷ – آقاي  مجيد  عباسي شريف آبادي  فرزند اصغر كد نامزد ۲۶۹۱

 

۳۸ – آقاي  ابراهيم  عبدالملكي  فرزند نوروزعلي كد نامزد ۲۶۹۸

 

۳۹ – خانم  فاطمه  عليزاده پيربستي  فرزند بلال كد نامزد ۲۷۶۴

 

۴۰ – آقاي  رسول  عليزاده قشلاق  فرزند محمود  كد نامزد ۲۷۶۵

 

۴۱ – آقاي  حيدر  غلامي  فرزند محمدعلي كد نامزد ۲۷۹۵

 

۴۲ – آقاي  رضا  غني  فرزند عبدالحسين كد نامزد ۲۸۱۲

 

۴۳ – آقاي  بهمن  فسخودي قلعه نايبي  فرزند اكبر كد نامزد ۲۸۵۴

 

۴۴ – آقاي  كريم  قديانلو  فرزند محمود  كد نامزد ۲۸۹۲

 

۴۵ – آقاي  ناصر  قديمي  فرزند علي كد نامزد ۲۸۹۵

 

۴۶ – آقاي  رضا  قنبرهراتي  فرزند عزت اله خان كد نامزد ۲۹۲۵

 

۴۷ – آقاي  رضا  قهرماني نسب  فرزند علي كد نامزد ۲۹۴۹

 

۴۸ – آقاي  حر  كريمي ابيازني مشهور به مهندس كريمي فرزند علي كد نامزد ۲۹۷۶

 

۴۹ – آقاي  علي  كريمي ايوانكي  فرزند نورعلي كد نامزد ۲۹۷۸

 

۵۰ – آقاي  مرتضي  كوليوند  فرزند محمدعلي كد نامزد ۴۱۲۷

 

۵۱ – آقاي  حسين  كيانوش  فرزند يداله كد نامزد ۴۱۵۱

 

۵۲ – آقاي  اصغر  گروسي  فرزند بهمن كد نامزد ۴۱۵۴

 

۵۳ – آقاي  رسول  مالمير  فرزند ابراهيم كد نامزد ۴۱۸۶

 

۵۴ – آقاي  علي  مالمير  فرزند مرادعلی كد نامزد ۴۱۸۷

 

۵۵ – آقاي  محمد  مالمير مشهور به حاج آقاكوليوند فرزند مرادحسين كد نامزد ۴۱۸۹

 

۵۶ – آقاي  مرتضي  محسني كرامت  فرزند محمد كد نامزد ۴۲۱۸

 

۵۷ – آقاي  حميد  محمدي سميع  فرزند حجت اله كد نامزد ۴۲۶۲

 

۵۸ – آقاي  كامران  محمدي نژاد  فرزند سبزمراد كد نامزد ۴۲۶۷

 

۵۹ – خانم  ناهيد  مدرسي  فرزند سيدعليرضا كد نامزد ۴۲۷۴

 

۶۰ – آقاي  هادي  مرادي  فرزند غلام عباس كد نامزد ۴۲۸۲

 

۶۱ – آقاي  منصور  منصوربخت  فرزند حسين كد نامزد ۴۵۴۶

 

۶۲ – آقاي  محمد  مهرزاد  فرزند ابراهيم  كد نامزد ۴۵۸۱

 

۶۳ – آقاي  ابوطالب  ندرلي مشهور به ندرلو – نادرلو فرزند حسن رضا كد نامزد ۴۶۴۱

 

۶۴ – آقاي  ناصر  نوروزي  فرزند محرم كد نامزد ۴۶۷۸

 

۶۵ – آقاي  علي  نوري  فرزند الهوردي كد نامزد ۴۶۷۹

 

۶۶ – آقاي  حسن  نوري خاني  فرزند محمدعلي  كد نامزد ۴۶۸۴

 

۶۷ – آقاي  غلام رضا  نوري فرد  فرزند شمسعلي كد نامزد ۴۶۸۵

 

۶۸ – آقاي  حسين  واثقي غفاركندي  فرزند باب اله كد نامزد ۴۶۹۲

 

۶۹ – آقاي  سيدحميد  هدايتي  فرزند سيدكمال كد نامزد ۴۷۲۴

 

 

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضاي اصلی شوراي اسلامی این شهر ۱۱ نفر است، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط اسامی تعداد حداکثر ۱۱ نفر را می توانند دربرگ رأي بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداري كرج در اجراي ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهاي اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأي، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

 

 

 

مهدي ايران نژاد فرماندار شهرستان كرج

 

 

درباره ی دیده بان

همچنین ببینید

مسیر های راهپیمایی روز جهانی قدس در کرج

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرج اعلام کرد، مسیر میدان شهدا به سمت مصلی بزرگ کرج، …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *