جمعه , اسفند ۴, ۱۳۹۶ ۱:۵۸ ب.ظ
خانه » بایگانی برچسب: دانشگاه آزاد کرج

بایگانی برچسب: دانشگاه آزاد کرج

تک صدایی هرگز

دموکراسی

دکتر افشین زرگر – تک صدایی هرگز در یک دموکراسی پایدار و مستحکم، هرگز مجالی برای تک صدایی وجود نخواهد داشت. تک صدایی خاص نظام های غیردموکراتیک و بسته است، نظام هایی که تحمل شنیدن انتقاد را ندارند تا چه رسد به صدای مخالف. تک صدایی یعنی فقط من سخن …

ادامه نوشته »

برابر بودن در مقابل قانون

درس های دموکراسی

دکتر افشین زرگر: در دموکراسی های سالم و مستحکم، شهروندی حکم می کند همه در پیشگاه قانون برابر باشند. بر خلاف نظام های استبدادی، توتالیتر، بسته و اقتدارگرا، افرادی که در دموکراسی واقعی زندگی می کنند، شهروند به شمار می آیند نه رعیت هایی که سرنوشت شان به دست دیگری …

ادامه نوشته »

درس های دموکراسی

درس های دموکراسی

اسنا: فرهنگ دموکراتيک: یک دموکراسی سالم و مستحکم بر فرهنگ دموکراتيک تکیه دارد. به خاطر همین است که اکثر صاحب نظران و اندیشمندان بر این تاکید دارند که دموکراسی هرگز نمی تواند یک شبه استقرار یابد و یا از بیرون وارد شود، تا فرهنگ دموکراتيک شکل نگیرد و نهادینه نشود، …

ادامه نوشته »